กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มเกมมอร์ที่รักการเล่นเกมออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มทั้งในไทยและต่างประเทศ